เทศบาลตำบลแม่วาง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     ท่านสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ถึงเทศบาลตำบลแม่วาง โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ข้อมูลความคิดเห็นของท่านจะถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่วาง โดยตรง และข้อมูลดังกล่าวจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

* เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อความรายละเอียดให้ชัดเจน

เทศบาลตำบลแม่วาง เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทร 053 489406-7 โทรสาร 053 489408
Email: maewang_sm@hotmail.com