ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


informationงานข้อมูลข่าวสารทางราชการ

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับประชาชน

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศเทศบาลตำบลแม่วาง 129 KB. 5
2 ระเบียบเทศบาลตำบลแม่วางว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ 1.34 MB. 82


แชร์หน้านี้: