ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


ข้อมูลการรับซองเอกสาร (ซื้อซอง)

ข้อมูลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   ( 1 ตลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 )