<
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornกปท. เทศบาลตำบลแม่วาง

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุน ฯ 9 กันยายน 2563

  • 9 กันยายน 2563
  • อ่าน 225 ครั้งแชร์หน้านี้: