<
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornกปท. เทศบาลตำบลแม่วาง

การศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จังหวัดพะเยา

  • 14 กันยายน 2563
  • อ่าน 1,246 ครั้ง

โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่วาง การศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ฮอมฮักตำบลเชียงบาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จังหวัดพะเยา วันที่ 10 กันยายน 2563แชร์หน้านี้: