<
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornกปท. เทศบาลตำบลแม่วาง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุ จากโครงการคัดกรองความผิดปกติทางด้านสายตาและแก้ปัญหาการมองไม่ชัด

  • 10 พฤษภาคม 2566
  • อ่าน 498 ครั้ง

วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการส่งมอบแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุทั้ง 8 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง จำนวนทั้งสิ้น 347 ราย ที่มีสายตาผิดปกติ สายตายาว สายตาสั้น สายตาเอียง โดยได้ดำเนินการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติทางด้านสายตาไปแล้วเมื่่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ในโครงการคัดกรองความผิดปกติทางด้านสายตาและแก้ปัญหาการมองไม่ชัด ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล

โทร. 053489406-7 ต่อ 60 หรือ 0956866941แชร์หน้านี้: