<
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornกปท. เทศบาลตำบลแม่วาง

เทศบาลตำบลแม่วาง มอบแว่นสายตา ให้ผู้สูงอายุในโครงการคัดกรองความผิดปกติทางด้านสายตาและแก้ปัญหาการมองเห็นไม่ชัด 347 ราย

  • 24 เมษายน 2566
  • อ่าน 680 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่วาง ได้จัดทำโครงการคัดกรองความผิดปกติทางด้านสายตาและแก้ปัญหาการมองเห็นไม่ชัดของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ที่มีปัญหามองเห็นไม่ชัด และเพื่อแก้ปัญหาทางสายตาและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับโรคตา ด้วยการมอบแว่นตาเพื่อช่วยในการมองเห็น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง

โดยมี นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ นายอินทปัตร บุญทวี ปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง เป็นผู้กล่าวรายงานและเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากร นพ.ประเสริฐ ลีอังกูรเสถียร จักษุแพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และ นายทนงศักดิ์  หน่อตุ่น สาธารสุขอำเภอแม่วาง มาบรรยายความรู้พร้อมตรวจข้อมูลผู้ที่มีปัญหาสายตามองเห็นไม่ชัดในเขตเทศบาล กิจกรรมตรวจ/คัดกรอง ผู้ที่มีสายตาผิดปกติ อาทิ สายตายาว สายตาสั้น สายตาเอียง เพื่อรับการตัดแว่นสายตาจากผู้เชี่ยวชาญและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็น 2 เวลา ดังนี้

ภาคเช้า : เวลา 08.00 น. จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านมะกายยอน, บ้านน้ำต้น, บ้านกาด, บ้านสันโป่ง, บ้านป่าติ้ว

ภาคบ่าย : เวลา 12.00 น. จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านอัมพาราม, บ้านดอนเปา, บ้านกิ่วแลป่าเป้า

รวมจำนวนผู้ที่ได้รับมอบแว่นสายตาทั้งหมดในโครงการนี้ จำนวน 347 ราย

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล

โทร. 053489406-7 ต่อ 60 หรือ 0956866941แชร์หน้านี้: